GET breeze/NE/GetDashboardStats?startDate={startDate}&endDate={endDate}

Request Information

URI Parameters

NameDescriptionTypeAdditional information
startDate

date

Required

endDate

date

Required

Body Parameters

None.

Response Information

Resource Description

DashboardCharts
NameDescriptionTypeAdditional information
EnrollmentTotalsByType

Collection of EnrollmentTotalsByType

None.

TotalEligiblePopByRegion

Collection of TotalEligiblePopByRegion

None.

EnrollmentsByTypeAndPlan

Collection of EnrollmentsByTypeAndPlan

None.

TotalMailedMaterialsByType

Collection of TotalMailedMaterialsByType

None.

EnrollmentsByPlan

Collection of EnrollmentsByPlan

None.

WebPortalInquiriesAndResponses

Collection of WebPortalInquiriesAndResponses

None.

CallActionsByCategory

Collection of CallActionsByCategory

None.

EnrollmentActivity

Collection of EnrollmentActivity

None.

EnrollmentActivityByRegion

Collection of EnrollmentActivityByRegion

None.

Response Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "EnrollmentTotalsByType": [
  {
   "$id": "2",
   "$type": "NE.Models.EnrollmentTotalsByType, NE.Models",
   "EnrollmentType": "sample string 1",
   "Total": 2,
   "Percentage": 3.1
  },
  {
   "$ref": "2"
  }
 ],
 "TotalEligiblePopByRegion": [
  {
   "$id": "3",
   "$type": "NE.Models.TotalEligiblePopByRegion, NE.Models",
   "RegionId": 64,
   "RegionName": "sample string 2",
   "Total": 3
  },
  {
   "$ref": "3"
  }
 ],
 "EnrollmentsByTypeAndPlan": [
  {
   "$id": "4",
   "$type": "NE.Models.EnrollmentsByTypeAndPlan, NE.Models",
   "DataOriginId": 1,
   "DataOrigin": "sample string 2",
   "NTC": 3,
   "PACE": 4,
   "UHCP": 5,
   "WCN": 6,
   "HBN": 7,
   "MHC": 8
  },
  {
   "$ref": "4"
  }
 ],
 "TotalMailedMaterialsByType": [
  {
   "$id": "5",
   "$type": "NE.Models.TotalMailedMaterialsByType, NE.Models",
   "MailType": "sample string 1",
   "Sent": 2
  },
  {
   "$ref": "5"
  }
 ],
 "EnrollmentsByPlan": [
  {
   "$id": "6",
   "$type": "NE.Models.EnrollmentsByPlan, NE.Models",
   "PlanName": "sample string 1",
   "Total": 2,
   "Percentage": 3.1
  },
  {
   "$ref": "6"
  }
 ],
 "WebPortalInquiriesAndResponses": [
  {
   "$id": "7",
   "$type": "NE.Models.WebPortalInquiriesAndResponses, NE.Models",
   "ConversationCategoryId": 64,
   "ConversationCategory": "sample string 2",
   "NumberOfInquiries": 3,
   "NumberOfResponses": 4,
   "AvgResponseTime": 5.0
  },
  {
   "$ref": "7"
  }
 ],
 "CallActionsByCategory": [
  {
   "$id": "8",
   "$type": "NE.Models.CallActionsByCategory, NE.Models",
   "CallActionCategoryId": 64,
   "CallActionCategory": "sample string 2",
   "Total": 3
  },
  {
   "$ref": "8"
  }
 ],
 "EnrollmentActivity": [
  {
   "$id": "9",
   "$type": "NE.Models.EnrollmentActivity, NE.Models",
   "EnrollmentType": "sample string 1",
   "Total": 2,
   "GrandTotal": 3,
   "Percentage": 4.1
  },
  {
   "$ref": "9"
  }
 ],
 "EnrollmentActivityByRegion": [
  {
   "$id": "10",
   "$type": "NE.Models.EnrollmentActivityByRegion, NE.Models",
   "Region": "sample string 1",
   "Unassigned": 2.1,
   "UnassignedGrandTotal": 3.1,
   "UnassignedPercentage": 4.1,
   "AutoAssignment": 5.1,
   "AutoAssignmentGrandTotal": 6.1,
   "AutoAssignmentPercentage": 7.1,
   "Voluntary": 8.1,
   "VoluntaryGrandTotal": 9.1,
   "VoluntaryPercentage": 10.1
  },
  {
   "$ref": "10"
  }
 ]
}